Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2019

Selskabet afholder ordinær generalforsamling den 5. april 2019, kl. 11.00 i Hotel Scandic Eremitage, Lyngby Storcenter 62/ Klampenborgvej 230, 2800 Kgs. Lyngby.

Da det er planen, at der på generalforsamlingen skal stemmes om gennemførelsen af fusionen mellem Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S, vil aktionærer i Monberg & Thorsen A/S blive inviteret til at overvære generalforsamlingen i Højgaard Holding A/S uden at have stemmeret. Tilsvarende gælder det, at aktionærer i Højgaard Holding A/S i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen i Monberg & Thorsen A/S, der afholdes samme dag og sted kl 10, inviteres til at overvære denne uden at have stemmeret.

På indkaldelsestidspunktet den 7. marts 2019 udgjorde selskabets aktiekapital 84.100.340 DKK bestående af 62.027.520 DKK A-aktier og 22.072.820 DKK B-aktier fordelt på aktier á 20 DKK.

Hver A-aktie på 20 DKK giver 10 stemmer, og A-aktiernes stemmerettigheder udgør på indkaldelsestidspunktet 31.013.760 stemmer. Hver B-aktie på 20 DKK giver 1 stemme, og B-aktiernes stemmerettigheder udgør på indkaldelsestidspunktet 1.103.641 stemmer.

Navnenoterede aktionærer, som har anmodet herom modtager indkaldelse med tilhørende dagsorden elektronisk.

PDF version til print:

Elektronisk kommunikation via VP: