Disclaimer

Informationerne på denne hjemmeside stilles til rådighed uden nogen form for garanti og er kun tænkt som generel information.

Informationerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men Højgaard Holding giver ingen garantier for nøjagtighed, rækkefølge, opdateringsfrekvens eller fuldstændighed af hjemmesidens indhold og kan uden varsel standse offentliggørelsen af hjemmesiden på nettet.

Højgaard Holding fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til hjemmesider, der er forbundet med Højgaard Holdings hjemmeside.

Enhver kommentar/oplysning sendt til Højgaard Holding om denne hjemmeside bliver Højgaard Holdings ejendom og kan benyttes uden begrænsninger. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt.

Hverken Højgaard Holding eller dets koncernselskaber eller tilknyttede selskaber er ansvarlige for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra denne hjemmeside inklusiv vira, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret.