Koncernoversigt

Højgaard Holding A/S   Ejerandel
MT Højgaard A/S 54%
Højgaard Industri A/S (Afhændet pr. 28. december 2018) 100%

MT Højgaard A/S

Ejerandel: 54%

MT Højgaard koncernen er en af Nordens førende inden for byggeri og anlæg. Koncernen har størrelsen, erfaringen og kompetencerne til at løse alt fra mindre bygge- og anlægsprojekter til meget store og komplekse projekter. Koncernen er organiseret i virksomheden MT Højgaard og en gruppe specialiserede dattervirksomheder.

MT Højgaard koncernen leverer ydelser på baggrund af stærke kompetencer, der sammen med den geografiske tilstedeværelse, erfaring og styrke til at håndtere særlige projekter giver koncernen et solidt fundament såvel i Danmark som i udlandet.

MT Højgaard koncernens historie starter lige efter første verdenskrig, hvor de to virksomheder Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz blev dannet. I 2001 slår de deres virksomheder sammen, og MT Højgaard koncernen er en realitet.

MT Højgaard koncernen opererer på relevante markeder – geografisk og kompetencemæssigt, og har internationale samarbejdsrelationer, som muliggør relevante konsortiedannelser og samarbejder.

MT Højgaard koncernens gode omdømme bygger på tilfredse kunder opnået ved fokus på kvalitet og leveringssikkerhed.

MT Højgaard koncernens omsatte for 7,6 mia. kr. i 2017 og havde 4.338 medarbejdere.

Direktion:

Anders Heine Jensen, adm. koncerndirektør
Egil Mølsted Madsen, koncernøkonomidirektør

Bestyrelse:

Søren Bjerre-Nielsen, formand
Carsten Dilling
Pernille Fabricius
Ole Røsdahl
Christine Thorsen
Irene Chabior*
Vinnie Sunke Heimann*
Hans-Henrik H. Hansen*

* Valgt af medarbejderne

Kontakt:

MT Højgaard A/S
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg

Telefon: 7012 2400
Telefax: 7013 2421
Web: mth.dk

Højgaard Industri A/S

Afhændet pr. 28. december 2018 til Knud Højgaards Fond

Ejerandel: 100%

Uddrag fra årsrapporten for 2017:

Mio.DKK 2017 2016
Nettoomsætning 59,8 75,6
Resultat før skat 12,0 13,4
Årets resultat 9,4 10,5
Balance 21,3 21,3
Egenkapital 11,5 12,5

 

Managementkontrakten i Højgaard Industri A/S med Banedanmark om produktion af betonsveller på det af Banedanmark ejede fabriksanlæg i Fredericia er forlænget og løber til og med december 2018.

Der har i 2017 været en kapacitetsudnyttelse på strækningssveller på 68 %, hvilket stort set er som forventet. I 2016 var kapacitetsudnyttelsen på strækningssveller 87 %. Årets resultat før skat blev på 12,0 mio. DKK mod 13,4 mio. DKK året før.

For 2018 forventes en produktion af sveller som er noget mindre end i 2017 og et resultat før skat, der er noget under niveauet for 2017.

 

Ledelse

Direktion:

Ditlev Fløistrup

Bestyrelse:

Søren Bjerre-Nielsen, formand
Morten Dalgaard
Ditlev Fløistrup

Kontakt:

Højgaard Industri A/S
Smakkedalen 4, 1.
2820 Gentofte

Telefon: 4520 1500
Telefax: 4520 1501
E-mail: Fakturahojgaardindustri@hojgaard.dk

CVR-nr.: 72 21 21 18

Svellefabrikken

Fabrikschef
Morten Dalgaard

Kontakt:

Svellefabrikken
Vejlbyvej 1
7000 Fredericia

Telefon: 7592 0533
Fax: 7591 3416
E-mail: svelle@hojgaard.dk