Koncernoversigt

Højgaard Holding A/S   Ejerandel
MT Højgaard A/S 54%
Højgaard Industri A/S 100%

MT Højgaard A/S

Ejerandel: 54%

MT Højgaard koncernen er en af Nordens førende inden for byggeri og anlæg. Koncernen har størrelsen, erfaringen og kompetencerne til at løse alt fra mindre bygge- og anlægsprojekter til meget store og komplekse projekter. Koncernen er organiseret i virksomheden MT Højgaard og en gruppe specialiserede dattervirksomheder.

MT Højgaard koncernen leverer ydelser på baggrund af stærke kompetencer, der sammen med den geografiske tilstedeværelse, erfaring og styrke til at håndtere særlige projekter giver koncernen et solidt fundament såvel i Danmark som i udlandet.

MT Højgaard koncernens historie starter lige efter første verdenskrig, hvor de to virksomheder Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz blev dannet. I 2001 slår de deres virksomheder sammen, og MT Højgaard koncernen er en realitet.

MT Højgaard koncernen opererer på relevante markeder – geografisk og kompetencemæssigt, og har internationale samarbejdsrelationer, som muliggør relevante konsortiedannelser og samarbejder.

MT Højgaard koncernens gode omdømme bygger på tilfredse kunder opnået ved fokus på kvalitet og leveringssikkerhed.

MT Højgaard koncernens omsatte for 6,8 mia. kr. i 2016 og havde 4.207 medarbejdere.

Direktion:

Torben Biilmann, adm. koncerndirektør
Egil Mølsted Madsen, koncernøkonomidirektør

Bestyrelse:

Søren Bjerre-Nielsen, formand
Anders Heine Jensen, næstformand
Carsten Bjerg
Pernille Fabricius
Ole Røsdahl
Christine Thorsen
Irene Chabior*
Vinnie Sunke Heimann*
Hans-Henrik H. Hansen*

* Valgt af medarbejderne

Kontakt:

MT Højgaard A/S
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg

Telefon: 7012 2400
Telefax: 7013 2421
E-mail: mail@mth.dk
Web: mth.dk

Højgaard Industri A/S

Ejerandel: 100%

Uddrag fra årsrapporten for 2016:

Mio.DKK 2016 2015
Nettoomsætning 75,6 57,9
Resultat før skat 13,4 10,6
Årets resultat 10,5 8,1
Balance 21,3 16,5
Egenkapital 12,5 10,1

Managementkontrakten i Højgaard Industri A/S med Banedanmark om produktion af betonsveller på det af Banedanmark ejede fabriksanlæg i Fredericia løber til og med februar 2018.

Der har i 2016 været en kapacitetsudnyttelse på strækningssveller på 87 %, hvilket er lidt lavere end den forventede kapacitetsudnyttelse på 89 %. Da fabrikken i 2015 blev ombygget var kapacitetsudnyttelsen på strækningssveller 77 %. Årets resultat før skat blev på 13,4 mio. DKK mod 10,6 mio. DKK året før.

For 2017 forventes en produktion af sveller som er noget mindre end i 2016 og et resultat før skat, der er under niveauet for 2016.

Ledelse

Direktion:

Ditlev Fløistrup

Bestyrelse:

Søren Bjerre-Nielsen, formand
Morten Dalgaard
Ditlev Fløistrup

Kontakt:

Højgaard Industri A/S
Smakkedalen 4, 1.
2820 Gentofte

Telefon: 4520 1500
Telefax: 4520 1501
E-mail: Fakturahojgaardindustri@hojgaard.dk

CVR-nr.: 72 21 21 18

Svellefabrikken

Fabrikschef
Morten Dalgaard

Kontakt:

Svellefabrikken
Vejlbyvej 1
7000 Fredericia

Telefon: 7592 0533
Fax: 7591 3416
E-mail: svelle@hojgaard.dk