Historie

I 1918 grundlægger Knud Højgaard og Sven Schultz entreprenørvirksomheden Højgaard & Schultz. Virksomheden får hurtigt en række opgaver i ind- og udland. En af disse opgaver er opførelsen af Lillebæltsbroen, som indledes i 1928 i et samarbejde med Monberg & Thorsen. Det blev indledningen på et langt samarbejde, der i 2001 kulminerede med en sammenlægning af de to selskaber til MT Højgaard, hvor også Højgaard Holding A/S blev stiftet. Danmarks største aktør inden for bygge- og anlægsbranchen MT Højgaard var en realitet.

Overskrifter i Højgaard Holdings historie:

1918

Knud Højgaard og Sven Schultz grundlægger entreprenørvirksomheden Højgaard & Schultz.

1925

Højgaard & Schultz indleder en af Europas største entreprenøropgaver: opførelsen af havnen i Gdynia, Polen.

1928

Højgaard og Schultz påbegynder konstruktionen af Lillebæltsbroen i samarbejde med Monberg & Thorsen.

1935

Højgaard & Schultz afslutter havnebyggeriet i Gdynia, Polen.
Lillebæltsbroen står færdig.

1952

Højgaard & Schultz færdiggør Danmarks første højhuse i forbindelse med opførelsen af Bellahøjhusene i Brønshøj.
Danish Arctic Contractors (i dag: Greenland Contractors) oprettes som et interessentskab af syv entreprenørselskaber. Heriblandt Højgaard & Schultz og Monberg & Thorsen.

1984

Højgaard & Schultz opfører i samarbejde med Monberg & Thorsen Farøbroerne.

1993

Både Højgaard & Schultz og Monberg & Thorsen deltager i de konsortier, der opfører Storebæltsforbindelsen.

2000

Højgaard & Schultz og Monberg & Thorsen afslutter deres arbejde på Øresundsbroen.
Højgaard & Schultz og Monberg & Thorsen opfører fundamenterne til 20 havvindmøller på Middelgrunden ved Amager. Offshore-vindmøllefundamenter i ind- og udland er siden blevet et speciale.

2001

Højgaard & Schultz og Monberg & Thorsen fusionerer til Danmarks største bygge- og anlægsvirksomhed: MT Højgaard.
MT Højgaard modtager EU’s miljøpris for deres Overløbs-Regulerings-Modul (ORM), der begrænser udslippet af forurenet vand i forbindelse med kraftige regnskyl.

2002 -2006

Efter fusionen og etableringen af MT Højgaard, blev der for Højgaard Holding vedtaget en ny strategi, hvorefter enheder der ikke havde forbindelse med entreprenørforretningen skulle afhændes. I løbet af årene 2003 – 2006 frasolgtes bl.a. Betonelement, Secil (Portugal) samt aktieposten i Denerco Oil. Herefter bestod Højgaard Holdings aktiviteter i et 100% ejerskab af Højgaard Industri A/S (Svellefabrikken) samt et 54% ejerskab af den fælles ledede virksomhed MT Højgaard A/S.

2018 -2019

Knud Højgaards Fond og Einar og Meta Thorsens Fond, beslutter at foreslå fusion af de to holdingselskaber Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S, med Højgaard Holding A/S som det fortsættende selskab. Fusionen vil medføre en enkel, effektiv og transparent koncernstruktur, ligesom fusionen vil skabe afklaring omkring MT Højgaards ejerforhold, der herefter vil være 100% ejet. Beslutningen er udtryk for fondenes langsigtede engagement i MT Højgaard. I denne forbindelse afhændes Højgaard Holdings aktier i Højgaard Industri A/S, da disse aktiviteter ikke længere passer i den fremtidige struktur. Fusionen forventes gennemført ved generalforsamlingen i april 2019.