Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2017

Selskabet afholder ordinær generalforsamling den 6. april 2017, kl. 14.00 i Hotel Scandic Eremitage, lokale Ulvedalen 1+2, Lyngby Storcenter 62/ Klampenborgvej 230, 2800 Kgs. Lyngby.

På indkaldelsestidspunktet den 15. marts 2017 udgjorde selskabets aktiekapital 84.100.340 DKK bestående af 62.027.520 DKK A-aktier og 22.072.820 DKK B-aktier fordelt på aktier á 20 DKK.

Hver A-aktie på 20 DKK giver 10 stemmer, og A-aktiernes stemmerettigheder udgør på indkaldelsestidspunktet 31.013.760 stemmer. Hver B-aktie på 20 DKK giver 1 stemme, og B-aktiernes stemmerettigheder udgør på indkaldelsestidspunktet 1.103.641 stemmer.

Navnenoterede aktionærer, som har anmodet herom modtager indkaldelse med tilhørende dagsorden elektronisk.

PDF version til print:

Film vist på generalforsamling den 6. april 2017 kan ses via link, som kan findes under menupunktet “Webcast og plancher”

Elektronisk kommunikation via VP: