Investor Relations

Politik for Investor Relations

Som børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen er Højgaard Holding A/S forpligtet til hurtigst muligt at offentliggøre tilstrækkelige oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder vedrørende Højgaard Holding Koncernen, der må antages mærkbart at få indflydelse på kursdannelsen for Højgaard Holding A/S A-aktier og B-aktier, og herunder sikre at alle får lige adgang til disse informationer.

Højgaard Holding A/S informationspolitik er at have et højt og ensartet informationsniveau, hvilket skal sikre, at alle stakeholders modtager al kursrelevant information om koncernens virksomheder på en hurtig og effektiv måde.

Informationen sker hovedsagelig gennem offentliggørelse af Selskabsmeddelelser. Det er i denne sammenhæng besluttet, at ved indgåelse af nye kontrakter i MT Højgaard-koncernen, er ét af kriterierne for, om der skal ske offentliggørelse, om der er tale om en kontraktsum større end 350 mio. DKK. Det vil i selskabsmeddelelsen endvidere blive oplyst, hvorvidt den pågældende beslutning giver anledning til at ændre tidligere offentliggjorte forventninger til den økonomiske udvikling eller ej.

Selskabsmeddelelser, års- og delårsrapporter er tilgængelige på Højgaard Holding A/S hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelse. Ved at tilmelde sig e-mail service, er det muligt at få disse nyheder tilsendt via mail.

Møder med analytikere og investorer afholdes som regel sammen med ledelsen fra MT Højgaard A/S, som er koncernens væsentligste aktivitet. Kommunikationen varetages af bestyrelsesformand Søren Bjerre-Nielsen og adm. direktør Ditlev Fløistrup.

I en periode på 3 uger før planlagte års- og delårsrapporter, vil Højgaard Holding A/S:

    • Ikke kommentere analytikerrapporter
    • Ikke diskutere finansielle forhold med investorer og analytiker
    • Ikke deltage i møder med investorer og finansanalytiker

Højgaard Holding A/S opfordrer alle aktionærer til at lade deres aktier notere på navn i selskabets aktiebog. Kommunikation med selskabets aktionærer foregår elektronisk. Selskabsmeddelelser, års- og delårsrapporter kan downloades fra selskabets hjemmeside.

For yderligere information kontakt:

Højgaard Holding A/S
Smakkedalen 4, 1.sal
2820 Gentofte

Telefon 4520 1500
mailadresse: hojgaard@hojgaard.dk